Kontakt

STK Banská Štiavnica                                                                                     
Belianska 2

969 01 Banská Štiavnica

Telefón:

0910 903 505

045/ 672 2919

E-mail: 

 stk.bs@centrum.sk
 

IČO: 36040142

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom pri Okresnom súde Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 6306/S